Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi - rezerwa ministra

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi - rezerwa ministra Cel programu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie z terenu powiatu ostrowskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, dla których ustalony...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale - rezerwa ministra

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale - rezerwa ministra Cel programu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy, zamieszkujących teren powiatu ostrowskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, dla których...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę