Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim


Nagłówek

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE ZATRUDNIENIA PRZEZ PRACODAWCĘ LUB PRZEDSIĘBIORCĘ DLA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 22.08.2017r. do wyczerpania limitu środków na zadanie przewidzianych do rozdysponowania, nabór wniosków   o organizowanie i finansowanie zatrudnienia przez pracodawcę lub przedsiębiorcę dla bezrobotnych do 30 roku życia, . W ramach złożonych wniosków o...

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 21 sierpnia 2017r. otwarty nabór uzupełniający wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych. W ramach naboru przyznanych zostanie pracodawcom łącznie 10 miejsc pracy finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30r.ż

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (II)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty...

Zakończenie naboru wniosków o zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku zycia

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 11.08.2017r o godz.15:00 zamyka nabór wniosków o zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku życia  finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - projekt pod nazwą...

Zakończony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż z dniem 11.08.2017r. o godz. 15:00 zostaje zamknięty nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego   - projekt pod nazwą...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ZWROT REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zamyka w dniu 14.08.2017r. o godz. 15:00 nabór wniosków o refundację doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 11.08.2017r. o godz. 15.00 zamyka nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) ...

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 11.08.2017r. o godz. 15.00 zamyka nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu POWER

Rodzina 500 Plus - zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych...

NABÓR WNIOSKÓWO REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ  KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 31 lipca 2017 r. do wyczerpania limitu środków na zadanie, uzupełniający nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę