Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim


Nagłówek

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach rezerwy

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach rezerwy Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników finansowany z  KFS.  Wnioski będą przyjmowane w dniu...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego

ZARZĄD POWIATU OSTROWSKIEGO   na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz....

Zakończony nabór wniosków o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 11.06.2018r o godz. 15,00 zamyka nabór wniosków o zorganizowanie staży dla osób powyżej 30 roku życia   finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego   w ramach...

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE   O  NABORZE   kandydatów na członków Komisji Konkursowej   do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności...

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 18.05.2018r.  o godz. 12.00 zostanie zakończony nabór wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych. W ramach naboru przyznanych zostanie pracodawcom maksymalnie do 14 miejsc pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Prace interwencyjne - to refundacja przez okres...

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 11.05.2018r. o godz. 8.00 zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zamyka z dniem 27.04.2018r. o godzinie 15.00 nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej .  

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na zatrudnienie osób skierowanych z Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zamyka z dniem 20.04.2018r. o godzinie 15.00 nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na zatrudnienie osób skierowanych z Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp.   ...

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza Pracodawców do składania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej finansowanych ze środków PFRON. Tutejszy Urząd dysponuje limitem środków na pokrycie kosztów wyposażenia 6 stanowisk pracy, na których mogą być zatrudnione osoby...

Wyświetlanie 1 - 10 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę