Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o skierowanie do pracy w ramach bonu zatrudnieniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 26.03.2018r. do wyczerpania środków nabór wniosków o skierowanie do pracy w ramach bonu zatrudnieniowego. W ramach naboru przyznanych zostanie łącznie 10 miejsc współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO DLA PRACODAWCÓW ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ

 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO DLA PRACODAWCÓW ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ ( dot. bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osoba zależną) )   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie...

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH W RAMACH WRPO

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 26 marca 2018r. otwarty nabór wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych. W ramach naboru przyznane zostaną pracodawcom łącznie 3 miejsca pracy finansowane ze...

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych. W ramach naboru przyznanych zostanie pracodawcom maksymalnie do 19 miejsc pracy finansowanych ze...

Nabór wniosków w ramach KFS

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 26.03.2018r . otwarty nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników finansowany z  KFS.  ...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE W RAMACH W POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Poddziałanie 1.1.1 PO WER   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Poddziałanie 1.1.1 PO WER    UWAGA! przed złożeniem wniosku obowiązkowa...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH WRPO

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Uwaga! Przed złożeniem wniosku obowiązkowa wizyta u doradcy klienta!   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30r.ż

  Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (IV)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy –...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 r.ż

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Poddziałanie 1.1.1 PO WER Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od...

Wyświetlanie 1 - 10 z 136 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę