Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim


Nagłówek

Aktualności

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zamyka z dniem 26.05.2017r. o godz. 15.00 nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjecie działalności gospodarczej w ramach PFRON

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zamyka z dniem 26.05.2017r. o godz. 15.00 nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjecie działalności gospodarczej w ramach POWER

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH WRPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zamyka z dniem 26.05.2017r. o godz. 15.00 nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjecie działalności gospodarczej w ramach WRPO.

Nabór uzupełniający wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 r.ż w ramach programu PO WER

                                                                      Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Poddziałanie 1.1.1...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ZWROT REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zamyka z dniem 19.05.2017r. o godz. 15.00 nabór wniosków o refundację doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY z Krajowego Funduszu Szkoleniowego   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 17 maja 2017r. otwarty nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników finansowany z KFS. ...

NABÓR WNIOSKÓWO REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 15.05.2017r. do wyczerpania limitu środków na zadanie, nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na zatrudnienie skierowanej osoby pozostającej  w ewidencji osób bezrobotnych,  dla której ustalono II profil pomocy.   W...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Poddziałanie 1.1.1 PO WER                  UWAGA! przed złożeniem wniosku...

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkursie ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA   Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i...

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (WRPO) O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (WRPO) O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Uwaga! Przed złożeniem wniosku obowiązkowa wizyta u doradcy klienta! Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 60 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę