Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi - rezerwa ministra

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi - rezerwa ministra Cel programu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie z terenu powiatu ostrowskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, dla których ustalony...

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale - rezerwa ministra

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale - rezerwa ministra Cel programu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy, zamieszkujących teren powiatu ostrowskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, dla których...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę