Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim


Rynek pracy

  •   NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE ZATRUDNIENIA PRZEZ PRACODAWCĘ LUB PRZEDSIĘBIORCĘ DLA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
  •   UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (WRPO) O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
  •   UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
  •   NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę