Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim


Aktualności

Zakończono nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Z dniem 27.10.2016r. o godzinie 15:30 zakończył się nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30r.ż

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrowskim (II)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                      w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy,...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 r.ż

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II)" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Poddziałanie 1.1.1 PO WER   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ  KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 26 października 2016 r. do wyczerpania limitu środków na zadanie, nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na zatrudnienie...

Nabór wniosków o doposażenie stanowiska pracy ze środków PFRON

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza Pracodawców do składania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej finansowanych ze środków PFRON  w ramach algorytmu i  programu Wyrównywanie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Harmonogram wypłat

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Ogólne dane urzędu


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wolności 29a
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 73-73-200
fax +48 62 73-73-202
e-mail: poow@praca.gov.pl

REGON: 250965420
NIP: 622 179 79 97

Godziny urzędowania

PUP Ostrów Wielkopolski jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30
Powiat Ostrowski   Gmina i Miasto Raszków   Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce   Gmina Ostrów Wielkopolski   Miasto Ostrów Wielkopolski   Gmina Sieroszowice   Gmina i Miasto Odolanów   Gmina Przygodzice   Gmina Sośnie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę